Dolle Borduurdagen! shop voor €65 aan borduurartikelen en ontvang een goedgevulde goodiebag cadeau. Vermeld “borduurdagen” in het opmerkingenveld op de afrekenpagina  

 

Gratis verzenden boven €75 *binnen NL & BE
Persoonlijke aandacht
CR Couture het beste in borduren!

Privacybeleid

Privacybeleid crcouture.nl B.V.  

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van (Persoons-)gegevens via de Website www.crcouture.nl en de daarop aangeboden producten, alsmede de daarop verwerkte teksten en afbeeldingen en de social media kanalen, zijnde Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn en Google+.

De (Persoons-)gegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorg verzameld, verwerkt en, indien nodig, bewaard. Deze verklaring is uitdrukkelijk alleen van toepassing op de Diensten van deze Website en niet op de websites van derden. Wanneer u de website bezoekt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een Product van CR Couture koopt, accepteert u de toepasselijkheid van dit privacybeleid.

CR Couture respecteert de privacy van de bezoekers op de website en gaat vertrouwelijk om met uw persoonlijke informatie en verwerking hiervan.

Op grond van de AVG wordt CR Couture aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Daarom vindt u in deze privacyverklaring terug welke persoonsgegevens wij verwerken en wat wij met deze persoonsgegevens doen.

 

Definities

CR Couture:                  Een handelsnaam van de besloten vennootschap crcouture.nl B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67908020.

De Klant:                      De natuurlijk persoon of rechtspersoon die het Product/ de Producten van CR Couture koopt, of de website bezoekt;

Het Product:                Het goed/ de goederen die CR Couture op haar website aanbiedt aan de Klant;

Persoonsgegevens:        Elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Website:                          De website www.crcouture.nl;   

 

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich producten bestelt via onze website, dan vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in ons klantensysteem en worden gebruikt om onze producten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden gebruikt om u te informeren over onze producten en diensten. Dit gebeurt enkel wanneer u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. U kunt het ontvangen van onze mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door CR Couture. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en CR Couture.

 

De persoonsgegevens 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens (niet alle gegevens zijn bij alle diensten van toepassing):

-       Voor- en achternaam;

-       Adresgegevens;

-       Telefoonnummer;

-       E-mailadres;

-       Geboortedatum;

-       Bankrekening;

-       Gebruikersnaam;

-       Wachtwoord

 

 

De AVG-grondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 

Grondslag 1 – Toestemming 

Wij vragen toestemming aan u voor het gebruiken van uw persoonsgegevens. Deze toestemming vragen wij onderaan het bestelformulier door het aanvinken van het daartoe bestemde vakje, of wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief door het aanvinken van het daartoe bestemde vakje.

 

Grondslag 2 -  Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Wij verwerken persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Het doel van de overeenkomst is niet gericht op het verwerken van uw persoonsgegevens, maar heeft een ander doel, namelijk het verkopen van verzenden van producten.

 

Afgezien van bovenstaande kan CR Couture de (Persoons-)gegevens tevens delen wanneer dit noodzakelijk is:

-          in een juridische procedure;

-          om de rechten van CR Couture te beschermen;

-          om de naleving van onze algemene voorwaarden af te kunnen dwingen, alsmede in geval van beveilingskwesties of een vermoeden van frauduleus handelen door de Klant.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. Hier komen wij hieronder op terug.

 

Gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, slechts indien nodig, bewaard.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van dienstverlening. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

 

De bewaartermijnen

CR Couture voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter maximaal tot 3 jaar na het afronden van de betreffende dienstverlening.

 

Het register van verwerkingsactiviteiten

CR Couture heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld. 

 

 De beveiligingsmaatregelen 

CR Couture heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo maken wij onder andere gebruik van beveiligde computers, software en maken wij gebruik van versleuteling van gegevens.

 

Uw rechten 

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten:

 

-        Recht op inzage;

-        Recht op rectificatie en aanvulling;

-        Recht op vergetelheid;

-        Recht op beperking van de verwerking;

-        Recht van bezwaar

 

Wij hebben een procedure opgesteld voor het geval dat je verzoekt om een u toekomend recht uit te oefenen. Wanneer u gebruikt wilt maken van één van de hierboven genoemde rechten, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@crcouture.nl. Wij zullen dan binnen maximaal 14 dagen reageren.

CR Couture kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op! Copyright © 2022 CrCouture.nl. Alle rechten voorbehouden.
Ontvang de nieuwsbrief en krijg 10% korting op je online bestelling!
Pak je korting!