C.R. Couture voor breien, borduren, haken en andere handwerken

Winkelmandje

0 artikelen | € 0,00

Afrekenen Bekijk

Privacybeleid

CRCouture wil haar klanten graag goed informeren en heeft daarom dit privacybeleid opgesteld. Zo weet u welke (Persoons)gegevens CRCouture van u verwerkt en/of verzamelt, waarom CRCouture deze (Persoons)gegevens dient te verwerken en/of verzamelen en hoe CRCouture hiermee omgaat.  

Definities

CRCouture:                  Een handelsnaam vande besloten vennootschap crcouture.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer67908020.

De Klant:                      De natuurlijk persoon of rechtspersoon die het Product/ de Producten van CRCouture koopt, of de website bezoekt;  

Het Product:                 De goederen welke CRCouture op haar website aanbiedt aan de Klant;

Persoonsgegevens:     Elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Website:                       De website www.crcouture.nl;   

 

CRCouture

Dit is het privacybeleid van CRCouture, een handelsnaam van de besloten vennootschap crcouture.nl, hierna “CRCouture”, bedrijf voerende op het adres Molendijk 40 a, 3161 KN te Rhoon. CRCouture is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67908020. Wanneer u de Website bezoekt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een Product van CRCouture koopt, accepteert u de toepasselijkheid van dit privacybeleid.

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van (Persoons)gegevens via de Website www.crcouture.nl en de daarop aangeboden producten, alsmede de daarop verwerkte teksten en afbeeldingen. De (Persoons)gegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorg verzameld, verwerkt en, indien nodig, bewaard. Deze verklaring is uitdrukkelijk alleen van toepassing op de Diensten van deze Website en niet op de websites van derden.

De persoonsgegevens

Welke gegevens verzamelt CRCouture?

CRCouture verzamelt de volgende persoonsgegevens van u:

-          Voor- en achternaam;

-          Adres;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

-          Gebruikersnaam;

-          Wachtwoord;

-          Geboortedatum;

 Tevens bewaart CRCouture het e-mailadres van eenieder die zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief van CRCouture.


Wat doet CRCouture met deze gegevens?

Alle hierboven genoemde gegevens worden gebruikt om de Producten aan u te kunnen aanbieden/leveren. De gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de dienstverlening beter in te richten naar uw persoonlijke wensen. Ook kan CRCouture de gegevens gebruiken om nieuwe diensten of Producten te ontwikkelen of om met u te communiceren.

De gegevens worden alleen opgeslagen indien de gekozen dienstverlening dit verlangt. De (Persoons)gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft of CRCouture hiertoe wettelijk verplicht is. De door u verstrekte (Persoons)gegevens kunnen te allen tijde door u worden ingezien of veranderd.

 Afgezien van bovenstaande kan CRCouture de (Persoons)gegevens tevens delen wanneer dit noodzakelijk is:

-          in een juridische procedure;

-          om de rechten van CRCouture te beschermen;

-          om de naleving van onze algemene voorwaarden af te kunnen dwingen, alsmede in geval van beveilingskwesties of een vermoeden van frauduleus handelen                  door de Klant.

Cookies

Op de Websites van CRCouture worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit doet  CRCouture voor statistische doeleinden om het gebruik van de Website zo makkelijk mogelijk te maken. Deze gegevens anonimiseert CRCouture zoveel mogelijk en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

De Website gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe de Website gebruikt wordt. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op haar servers door middel van cookies. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. CRCouture heeft hier geen invloed op en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Door gebruik te maken van de Website van CRCouture, geeft u toestemming voor het verwerken van informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Indien CRCouture links naar content van derden op de website vermeldt, dan kan CRCouture geen invloed uitoefenen om de inhoud van de website van deze derden. CRCouture is niet aansprakelijk voor de inhoud op de betreffende websites. Deze derden maken gebruik van een ander privacybeleid dan CRCouture.

Beveiliging

CRCouture betracht de grootst mogelijke zorg met betrekking tot de beveiliging van de (Persoons)gegevens. CRCouture voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving betreffende het verwerken en bewaren van de (Persoons)gegevens.

 

Bewaartermijn

CRCouture bewaart de (Persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de dienstverlening, of dan wettelijk verplicht is.

 

Contact met CRCouture

Wanneer u vragen heeft over het privacybeleid van CRCouture, dan kunt u een e-mail sturen naar info@crcouture.nl. Indien u informatie wenst over de (persoons)gegevens die CRCouture van u heeft opgeslagen, dan kunt u hiervan een overzicht opvragen door middel van het sturen van een e-mail naar info@crcouture.nl.

Wijzigingen

CRCouture behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te allen tijde te kunnen wijzigen. Op de Website van CRCouture vindt u altijd de meest recente versie.

 

© 2017 crcouture.nl B.V.

 Ontdek al onze artikelen